ALGEMENE INFORMATIE


TICKETVERKOOP

Start van de officiële internationale ticketverkoop start op:
vrijdag 1 februari 2017 om 12h00 (CET.) Meer informatie over prijzen en verkoopkanalen vind u hier.

OPENINGSTIJDEN

Zaterdag 2 september 2017: 15h00 tot 24h00 (CET.)

LOCATIE

 


BEREIKBAARHEID

Het festival terrein is uitstekend te bereiken via het openbaar vervoer en raden we ook ten zeerste aan.
• Met lijn 6 van Q-Buzz stap je uit op een paar minuten loopafstand van het festivalterrein.
• Daarnaast is het een goede optie om te voet te komen zodat je ongehinderd het terrein op kan.
• Wil je per fiets komen,dan kan dat uiteraard ook maar dan dien je de fiets in de fietsstallingen te parkeren.
• Fietsen buiten de fietsenstallingen worden uit veiligheidsredenen verwijderd!

PARKEREN

• Parkeergarage tegen over het Martiniplaza is tegen betaling.
• Parkeren op de parkeerbaan van het festival is tegen betaling.

HUISREGELS


IN ALLE GEVALLEN WAAR DEZE HUISREGELS NIET IN VOORZIEN, BESLIST DE ORGANISATIE EN IS BINDEND.

DANCE & HARDSTYLE IN THE PARK HUISREGELS

• We vertrouwen erop dat je de huisregels van Dance & Hardstyle in the Park naleeft en dat je aanwijzingen door of vanwege de organisatie en/of het bevoegd gezag opvolgt. Houd je je niet aan de huisregels, dan kan de organisatie je toegang tot het festivalterrein ontzeggen, zonder teruggave van entreegelden en/of andere vorm van compensatie.

TOEGANG TOT HET EVENEMENT

• Bij de entree wordt u door de beveiligingsdienst gefouilleerd. Indien men hieraan geen medewerking verleent, wordt de toegang tot het terrein ontzegd.
• De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatie, welke op verzoek moet worden getoond. Onder een geldig legitimatie verstaan wij het volgende: rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort.
• Minimum leeftijd voor toegang van Dance & Hardstyle in the Park is 16 jaar, tenzij anders aangegeven. Bent u jonger dan 16 jaar, zal u geen toegang krijgen tot het festival, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.
• Alleen kaarten, verkrijgbaar bij de door Van Gelder Events erkende verkoopadressen, zijn geldig. Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Bij constatering van onrechtmatigheden wordt aangifte gedaan bij de politie.
• De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat Van Gelder Events gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.


AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan het evenement.

ALGEMEEN

• Drugs en/ of andere verdovende middelen zijn verboden en zal leiden tot inbeslagname bij niet naleving.
• Het gebruiken of bij zch hebben van wapens is ten strengste verboden.
• Bij constatering wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt de toegang tot het terrein u ontzegd.
• Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd.
• Het is verboden eigen drank en etenswaren mee het terrein op te nemen.
• In geval van het opzettelijk vernielen van onze eigendommen, zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie, en wordt de toegang tot het terrein u ontzegd.
• De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. Van Gelder Events geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.
• Kluisjes zijn op het evenemententerrein aanwezig. Bescherm je waardevolle spullen of je jas in een kluisje. Deze zijn tijdens het evenement bereikbaar, tenzij anders aangegeven.
• Van Gelder Events is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal.
• Bezoekers moeten zelf, indien noodzakelijk, zorg dragen voor kleding tegen regen en kou.
• Bezoekers moeten zelf, indien noodzakelijk, zorg dragen voor zonbeschermende maatregelen.


WAT JE NIET MAG MEENEMEN

Onderstaande zaken mag je als bezoeker niet meenemen naar het festivalterrein of de parkeerplaatsen:
• Glas, blik, vuurwerk, vlaggenstokken, paraplu’s en wandelstokken (m.u.v. medische krukken en hulpmiddelen), (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen, generatoren en muziekinstallaties;
• Drugs;
• Alle (andere) goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving;
• Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen). Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het terrein op;
• Zelf meegenomen etenswaren en/of drank;
• (Huis)dieren;
• Je kunt bij de ingang gefouilleerd worden. Bovenstaande goederen worden in beslag genomen. Mocht je twijfelen of je iets mee mag nemen, informeer dan vooraf bij Van Gelder Events. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.


HANDEL & VERKOOP

• Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Van Gelder Events goederen te verkopen op of rondom het evenemententerrein.
• Het is verboden om op of in de nabijheid van het evenemententerrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.


AANWIJZINGEN

• Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede Politie, Brandweer, EHBO, Security en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
• Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
• De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat Van Gelder Events gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.
• Toegang kan ten aller tijden worden ontzegt.


GEBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

• Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar! Het barpersoneel kan je om legitimatie vragen. Daarnaast staan wij voor een verantwoord alcoholgebruik.
• Dit jaar biedt Van Gelder Events de mogelijkheid om een bandje voor 18+ op het festivalterrein te halen. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan je een bandje halen bij een daarvoor aangewezen stand.


MUNTEN

• Gekochte munten zijn alleen geldig op het evenement waar deze gekocht zijn. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.
• Er kan op de evenementen van Van Gelder Events alleen betaald worden met de daarvoor bestemde munten. Munten zijn en blijven eigendom van Van Gelder Events.


TOEGANGSBEWIJZEN & E-TICKETS

• De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Van Gelder Events.
• Het is verboden de toegangsbewijzen voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
• Bij overtreding van dit verbod is Van Gelder Events gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.
• De organisatie heeft altijd het recht om tickets te annuleren. Indien dit gebeurt zal het volledige bedrag (inclusief fee) terug betaald worden aan de klant.